RING OSS - 026-222 92 80

Radonmätning Gävle

RING OSS - 026-222 92 80

Radonmätning

Utrustning för att utreda radon vid en radonmätning i Gävle.

Vi utför radonmätning i Gävle samt i resten av Gävleborg. Om vi identifierar radon i er fastighet har vi även en rad förslag med lösningar.

Kontakta oss för radonmätning i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken, Söderhamn, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors.

Radonmätning i Gävle

Gasen från radon varken luktar, syns eller smakar någonting. Det vi vet är att radon finns i nästan all mark runt omkring oss men kan också finnas i vårt dricksvatten och i en del byggnadsmaterial. Trots det har många bostäder i Sverige alldeles för höga radonhalter.

Om ni misstänker att det finns radon i ert hus i Gävle utför vårt företag en radonmätning i Gävle för att mäta radonhalten, göra en utredning och ge förslag på åtgärder. Boverket rekommenderar att en fastighet ska genomgå en radonmätning var 10:e år eller om huset genomgått en större renovering och exempelvis bytt fönster, värmesystem eller ventilation. 

Vårt företag utför radonmätning i Gävle samt resten av länet åt både privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättföreningar och företag. 

Vi utför 3 former av radonmätning:

Samtliga utförs bäst under eldningssäsong, vilket är under oktober till april. Vi utför endast radonmätning i Gävle samt resten av Gävleborg enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar. Vi använder dessutom bara certifierade radonkonsulter för våra uppdrag.

1. Radonindikering

En radonmätning som pågår från 1 timme till några dagar. Ni får snabbt en indikation på halten radongas i ert hus. Ni kan välja att börja med en sådan radonmätning i Gävle och utifrån resultatet se om ni vill gå vidare med en långtidsmätning. 

2. Korttidsmätning

En radonmätning i Gävle samt övriga länet som pågår i 7-14 dagar. Ger en indikation på halten radongas i fastigheten. I nästa steg kan ni avgöra om det behövs en långtidsmätning.

3. Långtidsmätning

En radonmätning som pågår under 2-3 månader. För att kunna beräkna ett så kallat årsmedelvärde för radonhalten i en bostad ska en radonmätning pågå i minst 60 dagar. Mätningen ska utföras med minst två mätare i varje bostad, och minst ett av rummen ska vara inredda. 

Hjälper er med lösningar för radon

Radon är hälsofarligt och inandning av radongasen kan på sikt innebära lugncancer. Därför är för höga radonhalter viktiga att upptäcka i tid och åtgärda. Efter vår radonbesiktning i Gävle och övriga länet presenterar vi förslag på åtgärder.

Några av våra vanligaste åtgärder: 

  • Förbättra tilluftsventilationen i huset.
  • Installera mekanisk frånluftsventilation (ibland även mekanisk tilluft och värmeåtervinning).
  • Installera en radonsug eller radonbrunn.
  • Montera en radonavskiljare (radon i vatten).

Kontakta oss för att genomföra en radonmätning i Gävle eller resten av länet; Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken, Söderhamn, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors.

Vi utför även radonmätning i Gävle som här i flerbostadshus.