RING OSS - 026-222 92 80

Radonmätning Gävle

RING OSS - 026-222 92 80

Radonmätning Gävle

Mäter radonhalten åt er

Kontakta oss

Radonmätning

Vi på OBM-gruppen i Gävleborg är experter på besiktningar och radonmätning i Gävle samt resten av länet. Anlita oss för att mäta radonhalten i er fastighet och få förslag på åtgärder.

Radon

Radon varken syns, känns eller smakar. Därför behövs en radonmätning för att hålla koll på radonhalterna i respektive fastighet. Vi hjälper er hålla radonhalterna nere!

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Radonmätning Gävle

Behöver ni en radonmätning i Gävle? Vi besiktigar, mäter och utreder alla slags hus och fastigheter, här en röd villa i skogen vid en sjö.

Välkommen till OBM-gruppen i Gävleborg! Vi är ett av Sveriges största bolag inom husbesiktningar och radonmätning. 

Behöver ni utföra radonmätning i Gävle? Kontakta oss – vi utför radonmätning i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken, Söderhamn, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors.

Radonmätning i Gävle

Radon är en osynlig och luktfri gas som egentligen finns överallt – i marken, luften och vattnet. Alla fastighetsägare har ansvar att se till att en radonmätning genomförs regelbundet. Finns det för höga halter av gasen i fastigheten kan den på sikt blir hälsofarlig och orsaka lungcancer. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en radonmätning i Gävle samt övriga länet utförs med jämna mellanrum.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

 • Marken under och runt om huset.
 • Byggnadsmaterialet.
 • Vattnet som används i hushållet.

Av oss får ni hjälp med:

 • Utförd radonmätning i Gävle samt övriga länet: Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken, Söderhamn, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors.
 • Besiktning och radonutredning av er fastighet av våra certifierade radonkonsulter.
 • Förslag på åtgärder vid radon.

Då behövs en radonmätning

Många bostäder i Sverige har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Om du misstänker att det finns radon i ditt hus hjälper vi er genom att genomföra en radonmätning i Gävle eller där du bor för att mäta radonhalten, göra en utredning och ge förslag på åtgärder.  

Enligt myndigheten för byggande, Boverket, bör du mäta radonhalten om du:

 • Köper ett hus.
 • Bygger om eller till ditt hus.
 • Ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet.
 • Bygger ett nytt hus.
 • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Olika former av radonmätning:

Samtliga alternativ av radonmätning i Gävle utförs bäst under eldningssäsong, vilket är under oktober till april. Vi utför endast radonmätning i Gävle samt resten av Gävleborg enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar. Vi använder dessutom bara certifierade radonkonsulter för våra uppdrag.

Radonindikering

En radonmätning pågår från 1 timme till några dagar. Ni får snabbt en indikation på halten radongas i ert hus. Ni kan börja med en sådan radonmätning i Gävle och utifrån resultatet välja om ni vill gå vidare med en långtidsmätning. 

Korttidsmätning

En radonmätning i Gävle samt övriga länet som pågår i 7-14 dagar. Ger en indikation på halten radongas i fastigheten. I nästa steg kan ni avgöra om det behövs en långtidsmätning.

Långtidsmätning

En radonmätning som pågår under 2-3 månader. För att kunna beräkna ett så kallat årsmedelvärde för radonhalten i en bostad ska en radonmätning pågå i minst 60 dagar. Mätningen ska utföras med minst två mätare i varje bostad, varav minst ett av rummen ska vara inredda. 

Vår radonkonsult har certifikat från Kiwa.

Våra 3 alternativ för mätning

Oavsett vilken radonmätning i Gävle som ni väljer så har vi 3 olika upplägg som vi erbjuder våra kunder. Vi använder oss av mätpuckar som placeras ut i er fastighet. 

1. Ni får leverans av dosor genom att ni budar dem till er och fastighetsskötaren monterar upp dem. Detta kan dock resultera i missförstånd och orsaka en felmätning.

2. Ni budar hem mätpuckar när vi kommit överrens om datum för montering. Vi monterar och ni budar igen när vi demonterar puckarna. 

3. Vi sköter hela händelseförloppet. Vi kommer hem till er bostad eller arbetsplats, placerar ut och monterar mätpuckarna samt demonterar dom när er radonmätning i Gävle är utförd.