RING OSS - 026-222 92 80

Radonmätning Gävle

RING OSS - 026-222 92 80

Radon

Radon kan finnas överallt, även här i en röd villa; i dess mark, byggnadsmaterial eller vatten. Kontakta oss för radonmätning i Gävle.

Radon är en osynlig och luktfri gas som egentligen finns överallt – i marken, luften och vattnet. Alla fastighetsägare har ansvar att se till att en radonmätning genomförs.

Behöver ni en radonmätning i Gävle eller någon annanstans i Gävleborgs län? Kontakta oss – vi utför radonmätning över hela länet.

Radon i fastigheter

Eftersom radon finns lite överallt kan det kännas otryggt om man inte håller koll på nivåerna. Radon är hälsofarligt och kan på sikt orsaka lungcancer. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en radonmätning i Gävle utförs med jämna mellanrum.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset.
  • Byggnadsmaterialet.
  • Vattnet som används i hushållet.

Då behövs en radonmätning

Många bostäder i Sverige har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Om du misstänker att det finns radon i ditt hus så kan vi genomföra en radonmätning i Gävle eller där du bor för att mäta radonhalten, göra en utredning och ge förslag på åtgärder.  

Enligt myndigheten för byggande, Boverket, bör du mäta radonhalten om du:

  • Köper ett hus.
  • Bygger om eller till ditt hus.
  • Ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  • Bygger ett nytt hus.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Vi utför radonmätning i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken, Söderhamn, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors. Anlita oss för radonmätning i Gävle samt resten av Gävleborg.